Werkwijze en tarief2021-08-02T12:53:25+00:00

Werkwijze en tarief

Aanmelden/maken van een afspraak

Het maken van een afspraak kan na doorverwijzing van uw huisarts.
U kunt zich via deze website (door het contactformulier in te vullen), telefonisch of via e-mail (info@praktijkvanweelderen.nl) aanmelden.

Telefonisch spreekuur is op maandag, dinsdag en donderdag van 12.30 tot 13.00

Openingstijden

De praktijk is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 09.00 – 15.30 uur.

Buiten deze tijden kunt u altijd een bericht inspreken of mailen, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen op bovengenoemde dagen. In geval van nood kunt u zich (buiten de openingstijden) richten tot de dienstdoende huisarts of huisartsenpost. Tijdens de vakantie zal de praktijk worden waargenomen.

Behandeltraject

De behandeling bestaat uit een intake met onder andere kennismaking en het opstellen van behandeldoelen. Na het tweede gesprek wordt een behandelplan opgesteld welke besproken en ondertekend zal worden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten en kan uit maximaal 12 sessies bestaan. Indien gewenst staat Praktijk van Weelderen open voor het betrekken van de partner, familie of naasten, bij de intake en behandeling. Ook hecht Praktijk van Weelderen waarde aan transparantie en houdt u (en indien gewenst uw naasten) op de hoogte van de inhoud en het vervolg van de therapie middels de App ACT-guide en websites.

Indien nodig, kan u in overleg (eventueel ook met uw huisarts) doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ of andere zorgverleners.

De gesprekken duren 45 minuten per sessie. Daarnaast is 15 minuten gereserveerd voor administratie en verslaglegging. Naast de gesprekken wordt er aanvullend gebruik gemaakt van vragenlijsten bij aanvang en bij afronding van de therapie. Deze vragenlijsten worden verstuurd via Incura en zijn bedoeld voor het meten van behandeleffecten en klanttevredenheid. Ook is er de mogelijkheid voor blended care, waarbij aanvullend gebruik gemaakt wordt van de interactieve App ACT-guide .

Alle afspraken, vragenlijsten en ander aanvullende gegevens zijn inzichtelijk in een patiëntenportaal van Incura. Dit portaal is gedurende de gehele behandeling toegankelijk.

Bij afronding van de therapie, of eventuele doorverwijzing, zal (met uw goedkeuring) een rapportage verstuurd worden naar de verwijzer of zorgverlener. In deze rapportage staat o.a. vermeld; de duur van de behandeling, diagnose, toegepaste therapie en het verloop van de behandeling.

Praktijk van Weelderen werkt in regio Delft Westland Oostland oa samen met huisartsen en POH-GGZ , met GGZ-Delfland, vrijgevestigde psychiaters in Delft, maatschappelijk werk en Revalidatiecentrum Basalt.

Een uitgebreide uitleg over het behandeltraject/zorgproces en samenwerkingsafspraken zijn te vinden in het kwaliteitsstatuut (pagina lidmaatschappen-en-beroepscode).

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent voor een afspraak gelieve dit minimaal 24 uur van tevoren via de mail aan de praktijk door te geven. Anders is de praktijk genoodzaakt een declaratie van 50 euro te versturen, welke niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Wachttijden

De praktijk maakt gebruik van een wachtlijst en heeft in najaar 2021 een gemiddelde wachttijd van minimaal 5 maanden vanwege een lange wachtlijst. Om de continuïteit te waarborgen, worden (indien gewenst) meteen meerdere afspraken ingepland.

Indien u de wachttijd te lang vindt dan kunt contact met mij opnemen voor gerichte verwijzing naar een collega of een andere oplossing.

Vergoeding

Vanaf 2015 is vergoeding van de zorgverzekeraar afhankelijk van de aard en ernst van de klachten. Houdt u er rekening mee dat het eigen risico van uw verzekering wordt aangesproken voor psychologische zorg.

De praktijk heeft in 2021 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit); product kort €522,13 product middel €885,01, product intensief €1.434,96, product chronisch €1.380,49, onvolledig behandeltraject €228,04 en Ovp niet-basispakketzorg consult  €114,41.

Indien u niet (of niet meer) in aanmerking komt voor vergoeding van de zorgverzekeraar is het tarief 110 euro per 45 minuten.

Facturatie

De OVP- declaraties worden geïnd door Famed.