Therapievormen2021-02-02T08:37:27+00:00

Therapievormen

Een generalist in de basis GGZ werkt kortdurend en klachtgericht

Na jarenlange ervaring op het gebied van Cognitieve Gedrags Therapie is de werkwijze van Praktijk van Weelderen gebaseerd op:

Verleden (Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR))

Heden (Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Focussing)

Toekomst (Oplossingsgerichte Therapie)

Overkoepelend wordt gebruik gemaakt van de Acceptance en Commitment Therapy (ACT).

Voor meer informatie kunt u de onderstaande button aanklikken.

Omdat een generalist in de basis GGZ kortdurend en klachtgericht werkt kunnen mensen met verslavingsproblematiek, suïcidaliteit, autisme en ernstige persoonlijkheidsproblematiek niet in deze praktijk in de eerste lijn voor behandeling in aanmerking komen.

Uitleg therapievormen

Persoonsgerichte Zorg

De Geestelijke Gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. Deze zorgstandaarden hebben betrekking op: angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en aanpassingsstoornissen (inclusief overspanning en burn-out). Praktijk van Weelderen is bekend met deze zorgstandaarden.

Praktijk van Weelderen is gericht op persoonsgerichte zorg en op samenwerking en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek, en bekend met de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ.

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, kunt u kijken op www.thuisarts.nl en www.ggzstandaarden.nl