Extra toelichting2020-08-21T12:18:42+00:00

Op deze pagina vindt u extra toelichting van de gehanteerde therapievormen voornamelijk uit de cognitieve gedragstherapie en de cliëntgerichte therapie.

EMDR, ACT, Oplossingsgerichte therapie, Mindfulness en Focussen

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Bron: Vereniging EMDR Nederland

Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/.

Of een filmpje op youtube https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU.

Hendrike van Weelderen staat bij de Vereniging EMDR NL geregistreerd als EMDR Europe practitioners https://emdrtherapeuten.nl/emdr-europe-practitioners/.

ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT – spreek uit als één woord) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Kernprocessen

Het model van ACT bevat zes zuilen:

 • Mindfulness: In contact komen met het hier en nu.
 • Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
 • Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
 • Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
 • Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
 • Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.

https://how2act.nl/wp-content/uploads/2018/04/hexaflex-hand-out.pdf

Hendrike van Weelderen heeft de basiscursus ACT  en de vervolgopleiding gevolgd bij Gijs Jansen (See True Opleidingen)

(www.actprofessional.nl )

 

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar vraag: Wat wilt u ervoor in de plaats? De focus is op de gewenste situatie in de toekomst.

De cliënt wordt als competent gezien om zijn doel te formuleren en oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen. De expertise van de therapeut ligt in het stellen van oplossingsgerichte vragen om de cliënt hierbij te helpen.
Daar waar de cliënt gestuurd is of vindt dat de ander of iets anders moet veranderen, heeft de oplossingsgerichte therapeut de expertise om te motiveren tot verandering van gedrag.

Probleemanalyse is meestal niet nodig, doelanalyse daarentegen wel.
Gesprekken zijn vaak kort, effectief en daarmee is oplossingsgerichte therapie tevens kostenbesparend.

bron: Frederike Bannink

Hendrike van Weelderen heeft de opleiding oplossingsgerichte therapie gevolgd bij Frederike Bannink (RINO).

Mindfulness

Mindfulness of voluit Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) helpt ons ieder moment van ons leven volledig te leven, ook de meest moeilijke. De basis is heel eenvoudig: aandacht geven. Er is dus niets mystiek of geheim aan. We geven aandacht aan het enige moment dat we hebben, het huidige moment.

Veel van onze energie verliezen we in wat was en wat nog moet komen. Alleen in dit moment kunnen we werkelijk leven. Dit staat al eeuwenlang in een prachtig gedicht verwoord.

Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a gift
It is called present.

Jammer genoeg missen we vaak het huidige moment. We zijn opgenomen in plannen, zorgen of oordelen.

Heb je ooit het gevoel gehad dat het leven aan jou voorbijging?
Wil jij de kwaliteit van je leven in handen nemen?

Dan is Mindfulness iets voor jou! Het richt zich op de kwaliteit van het leven hier en nu. Het vraagt alleen maar een integer engagement.

Bron: Instituut voor Aandacht en Mindfulness

Voor meer informatie over de mindfulnesstraining van Hendrike van Weelderen verwijs ik u graag naar de pagina mindfulnesstraining.

FOCUSSING (in therapie).

Wat is focussing?

Focusing is aandacht schenken aan iets wat je bezighoudt, bijvoorbeeld een situatie op je werk of een onbestemd gevoel. Als je focust neem je de tijd om na te gaan hoe dat wordt beleefd in je lijf. Zo’n innerlijke beleving wordt de ‘felt sense’ genoemd. Deze heeft impliciet betekenis en richting. Met aandacht en respect bij die ‘felt sense’ zijn en hoe deze zich ontvouwt, is de kern van Focusing.

Wat  doet het?

Focusing brengt ontspanning, helderheid en innerlijke balans. Het vergroot je bewustzijn en je leert jezelf beter kennen. Je gaat beter voelen wat bij je past en wat je wilt.

Hoe is het ontstaan?

De stapsgewijze aanpak van Focusing is ontwikkeld door Eugine Gendlin (1926-2017), filosoof en psycholoog. Hij onderzocht eind jaren ’60 bij Carl Rogers, client-centered psychotherapeut (1902-1987), wanneer iemand baat had bij psychotherapie en wanneer niet. Het bleek dat succesvolle cliënten vaak aarzelend en zoekend spraken. Daarbij checkten zij in hun lijf of het klopte wat ze zeiden of dat er betere woorden bij pasten. Gendlin ontwikkelde gaandeweg een aantal stappen die dit proces leerbaar en overdraagbaar maakte voor iedereen en noemde het Focusing.

Deze 6 stappen in een Focusing proces zijn:

 1. Innerlijk ruimte maken: een houding van bewuste aandacht aannemen.
 2. De ‘Felt Sense’ bemerken: iets opmerken in je lijf.
 3. Een handvat zoeken: welk woord, beeld of sensatie past bij die ‘felt sense’.
 4. Resoneren: je toetst of dat wat opkomt past voor die ‘felt sense’.
 5. Vragen stellen/het erbij zijn: het proces ontvouwt zich.
 6. De verandering in ontvangst nemen.

Hendrike van Weelderen heeft “Specialisatie Focussing in Therapie” (hoofdtrainers:  Chris van de Veire / Aaffien de Vries) gedaan, een (2-jarige) opleiding voor psychologen en (psycho)therapeuten.

https://www.stichtingfocusing.nl/user/hendrike.van.weelderen/